kripto para bayan doktor Vimeo takipçi satın al deneme bonusu veren siteler en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri bahis tahminleri Güvenilir bahis siteleri instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al Bahis siteleri
7.4 C
Türkiye
Salı, Mart 21, 2023

Piyasadan haberler

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

A1CAP, EDREMİT İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI “Sermaye Piyasası Kurulunun 04.11.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-12619 sayılı yazısı ile; “Soğanyemez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Plaza K:4 D:211 Edremit / BALIKESİR” adresinde, T: 266 373 83 43 F: 212 371 18 01 İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.

ARASE, Halka arz edilen Şirket payları 11/11/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 110 TL/pay baz fiyat, “ARASE.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

AVOD, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihinde aldığı karara istinaden; Şirket aktifine kayıtlı, İzmir ili Menderes İlçesi Tekeli Mahallesi 3 ada 49 parsel adresinde bulunan 60.000 metrekare tarlanın, Tayfun Lojistik Liman Hizmetleri Ticaret A.Ş’ne, 8.260.000.-TL(KDV dahil) bedelle satışı tamamlanmış olup, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiş ve tapu devri 09.11.2021(Bugün) tarihi itibariyle gerçekleşmiştir.

AYDEM,Rekabet Kurumu, Akköprü HES’in Aydem Yenilenebilir Enerji tarafından devralınmasına izin verdi. Rekabet Kurumu, Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Akköprü Hidroelektrik Santrali ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesine izin verdiğini açıkladı. 23.09.2021 tarihli KAP açıklamamızda ifade edildiği gibi; Şirketimiz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen ihalede Akköprü HES’i 49 yıllığına işletmek üzere 605 milyon lira ile en yüksek teklifi vermişti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı onayını müteakiben devir işlemi sonuçlanacaktır. Akköprü HES’nin portföyümüze devir işleminin tamamlanması ile birlikte, Şirketimizin kurulu gücü %11 artış ile 1.020 MW’tan 1.135 MW’a çıkacaktır.

BNTAS, Şirketin bünyesinde Kalite Kontrol departmanında görev yapan Sayın Soner KILIÇ, 09.11.2021 tarihi itibari ile Kalite Kontrol Müdürü olarak atanmıştır.

BTCIM, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş tarafından gönderilen 09 11 2021 tarih YKY/2021-4053 sayılı yazıya istinaden hissedar Feyyaz Ünal’ ın e-Yatırımcı uygulaması üzerinden, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.’ nin imtiyazlı genel kurul kararları ile olağan genel kurul kararlarının bazı maddelerinin iptali ile ilgili dava açtığı öğrenilmiştir. Konu ile ilgili şirkete dava açılan mahkemeden herhangi bir tebligat gelmemiştir. Mahkemeden dava ile ilgili tebligat gelmesi halinde ayrıca açıklama yapılacaktır.

CCOLA, Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin (CCİ) %100 oranında bağlı ortaklığı olan “Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi” (Mahmudiye) Türkiye’de içme suyu işletmelerine ilişkin üretim tesislerinin bir kısmını aktifinde bulundurmaktadır. İştirak yapısının sadeleştirilmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu, 09.11.2021 tarihli kararı ile Mahmudiye’nin CCİ’ye devir olmak suretiyle CCİ ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine yönelik karar vermiştir. Birleşme işlemlerinde Şirketin 30.09.2021 tarihli mali tabloları esas alınacaktır. Halihazırda Şirketin, devrolacak şirketin %100 pay sahibi olması nedeniyle birleşme neticesinde herhangi bir sermaye artışı söz konusu olmayacaktır. Şirketçe yapılacak duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

DERHL,Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, İştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.’nin gelişmesi ve büyümesi doğrultusunda önümüzdeki dönemde elektrik depolama ve tedarik sektöründe yapılması planlanan yatırımları için, iştirakimize bağlı yeni bir ortaklık kurulmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 2.000.000 TL sermayeli Azur Enerji Depolama ve Tedarik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kurulması için çalışmalar başlamıştır.

EKGYO, Şirketin projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Ebruli Ispartakule)’nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-3 No.lu Protokol ile 132.000.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 150.861.635,76 TL’ye yükselmiştir.

ETILR, 7 Ekim 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine Mehmet Hilmi Soylu ve İzettin Kaplan tarafından yapılacak gönüllü pay alım teklifine ilişkin Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Kurul Karar Organının 4.11.2021 tarih ve 56/1631 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formuna bu açıklama ekinde yer verilmekte olup, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. www.etilermarmaris.com.tr ve gönüllü pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. www.piramitmenkul.com.tr internet adreslerinde ilan edilmiştir. Pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifine konu Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının satışına ilişkin anlaşma sağlandığı 24.05.2021 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 5.33 TL olarak kesinleşmiştir. Fiili pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi 11/11/2021 – 24/11/2021 tarihleri arasındaki iş günlerinde gerçekleştirilecektir.

FONET, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile “KKTC e-Sigorta Bilgi Sistemi Hizmet Alımı” sözleşmesi 1.364.000 USD bedelle 09.11.2021 tarihinde imzalanmıştır.

GEDZA,Şirket Yönetim Kurulunun 09.11.2021 Tarih ve 2021-22 sayılı kararı ile ; Şirket,bir taraftan ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak ve karbon nötr hedefine katkı sağlamak, diğer taraftan maliyet tasarrufu ve verimliliğimizi artırmak amacıyla temiz enerji projesi kapsamında, üretim tesislerinin çatılarına Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasının yatırım kararını almıştır. GES yatırımına ilişkin, prosedür başvurularının gerçekleştirilmesi, fabrikanın çatı panellerinin demontaj ve montajı tesisi ve ihtiyaç duyulan tüm işlerle ilgili olarak, araştırmaların yapılması ile firmalarla gerçekleştirilecek sözleşmelerin imzalanması konularında Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Genel Müdür’ün yetkili kılınmalarına, Yönetim Kurulu Oybirliği ile karar verilmiştir.

 HDFGS, Şirketimizin 09.11.2021 tarih ve 30 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde; 1. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü kargo ve kurye hizmetleri verme faaliyetleri ile iştigal eden Motilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.Ş. ‘ne tahsisli sermaye artırımı yolu ile girişim yatırımı yapılmasına, 2.Şirketin 56.180,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 59.386,00 TL’na artırılması sırasında Şirketimize tahsis edilen ve şirketin %1’ine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerdeki 600.- adet D grubu paya, 700.000 TL bedelle iştirak edilmesine, 3.Bu çerçevede girişim sermayesi yatırımına ilişkin olarak şirket ve tüm ortaklar ile İştirak ve Ortaklar Sözleşmesi imzalanmasına oy birliği ile karar verildi. MOTİLET İLETİM ÇÖZÜMLERİ GIDA LOJİSTİK A.Ş. İletmen bulunduğu mahallede restoran, market gibi esnafın müşterilerine paket teslimatı ile lojistik kargo ve E-ticaret firmalarının her türlü mikro lojistik dağıtım ihtiyacına yazılım algoritmalar ile çözüm üretmektedir. Adrese sipariş hizmeti sunan esnafların ve işletmelerin, ayrı ayrı motor kurye istihdam etmesi modelini değiştiren İletmen, motor kuryelerini bayi kanalı üzerinden istihdam ederek bir motor kuryenin aynı anda birden çok işletmenin dağıtımını yapmasını sağlıyor. Aynı zamanda müşterilerine gün içinde teslimat saati seçme özgürlüğü de sunuyor.

INDES, NEVRES EROL BİLECİK, Ortağı bulunduğum Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 9.100.000 adet INDES paylarının (dolaşıma kapalı) %99,999 ortağı bulunduğum Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.’ne hisse başı 6,80 TL fiyattan satışı ile ilgili olarak görüşmelere başlamış bulunmaktayım.

INFO,Şirketin 13.07.2021 tarihli Şirket paylarının geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 25.08.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, 3,68 TL fiyattan geri alımı gerçekleştirilen 10.000 adet payın ilgili satıra eklenmesi sehven atlanmış olup, işbu açıklamamız ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

KCHOL, Basın-yayın organlarında, Koç Topluluğu tarafından batarya üretim tesisi kurulması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü yönünde haberler çıkmış, Topluluk şirketlerimize konuyla ilgili olarak çok sayıda soru ve yorum ulaşmıştır. İş ortaklıklarımızdan Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. tarafından ilk olarak 4.12.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan proje bazlı devlet yardımı ve buna bağlı yatırım teşviki kapsamında Kocaeli’de 130 bin adetlik batarya montaj tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, bunun dışında batarya yatırımı konusunda alınan bir karar bulunmamaktadır.

KRVGD, Bilindiği üzere Şirket 30.06.2021 tarihinde Polonya’da ZPC Otmuchow SA ve PWC Odra SA şirketlerinin satın alımını tamamlamıştır. Bu tarihten itibaren ilk defa finansal tablolalarda konsolide olacak bu şirketlerin 30.09.2021 tarihli finansal tablolarımıza konsolide edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu şirketlerin konsolidasyona ilk kez girecek olması sebebiyle süreç daha uzun sürmektedir. Konsolidasyon çalışmalarının tamamlanması akabinde finansal tablolar kamuoyuna duyurulacaktır.

KOZAL, 09.11.2021 tarihi itibariyle bahsi geçen 7 adet okul için yapılan harcamalar (120.829.617,37 TL) ile birlikte faaliyetlerimizin devam ettiği yörelerdeki köylerin, okulların, hastanelerin, köy yollarının ve güvenlik güçlerimizin altyapı ihtiyaçlarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, amacıyla yapılan bağışlar dahil toplam bağış ve yardım tutarı 134.132.210,83 TL’dir. Son açıklanan 30.09.2021 tarihli bilançomuzdaki aktif tutarımız 10.490.851.000 TL olup yapılan bağış tutarları aktif varlıkların %1,27’sidir.

 KZBYG, Şirketin Muğla İli, Marmaris İlçesinde geliştirdiği Kızılbük Wellnes Resort isimli projenin ikinci etabında yer alacak toplam 782 adet konut için ( yaklaşık 72 bin metre kare inşaat alanından oluşmaktadır) inşaat çalışmalarına başlanmıştır. İnşaat çalışmalarının 36 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu etap için planlanan ön satış kampanya tarihimiz Mart 2022’dir.

MEDTR, SPK’ nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamemizin 12. Araştırma ve Geliştirme, Patent ve Lisanslar maddesindeki, Ar-Ge merkezimizde gerçekleştirilen projeler arasında yer alan ve aşağıdaki listelenen ürünler 13.08.2035 tarihine kadar Güney Kore’ de patent koruması altına alınmış olup tescil işlemi gerçekleşmiştir. a) Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu çift lümenli solunum devreleri b) Enjektörle boşaltılabilen kapalı sistem su tutuculu koaksiyel solunum devreleri

MERKO, Unilever San.ve Tic. A.Ş. tarafından ikame edilen ve T.C. İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/253 Esas sayılı dosyası ile görülen davanın 09.11.2021 tarihinde görülen celsesine taraf olarak katılım sağlanmış olup yapılan yargılama sonucunda Mahkeme tarafından kısmen kabul kısmen ret kararı verilerek dava değeri olan 500.000,00-EUR üzerinden, sigorta şirketi tarafından davacıya yapılan 350.529,17-EUR tutarındaki ödeme nedeniyle şirket haklı görülerek bu tutar yönünden karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir. Kalan bakiye olan 149.470,83-EUR yönünden ise kısmen kabul kararı verilerek dava konusu dönemde Euro kurunun 2.33 olması sebebiyle 348.267,034-TL tutarında davacı taraf haklı görülmüştür Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 özel hesap dönemini kapsayan mali tablolarında 5.171.750 TL ( 500.000 Euro*10,3435TL) , 01.07.2021-30.09.2021 ilk üç aylık dönemi kapsayan mali tablolarında 5.155.900 TL ( 500.00 Euro*10,3118 TL) ayrılan ve uzun vadeli karşılık kalemi hesabında izlenen karşılık, bir sonraki finansal tablolarda yaklaşık ödeme tutarı olan 350.000 TL düştükten sonra gelir olarak yazılacaktır. Dava taraflarının bu kararı bir üst mahkemeye taşıma hakları bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

SAFKAR, 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan 01.01.2021-30.09.2021 ara hesap dönemine ait konsolide finansal raporun, 48 numaralı dipnotunda yer alan “Kur Riski Yönetimi” başlıklı tabloda TL karşılığı rakamın döviz sütununa yazılması sebebiyle oluşan hata düzeltilerek, finansal tablo bildirimi değişiklik izninin tanımlanmasını müteakip seans sonunda yayınlanacaktır.

SAHOL, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli toplantısında; SAHOL pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, böylelikle SAHOL paylarının makul değerine kavuşturularak net aktif değer iskontosunun azaltılması, pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunulması amacıyla; – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına, – Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %5’ini temsil eden 102.000.000 TL nominal değere sahip 10.200.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına, – Geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 1.750.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine, – Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

SANFM, Covid-19 pandemisinde ihtiyaç duyulması sebebiyle, şirket tarafından yeni ürün çalışmaları kapsamında geliştirilen anti bakteriyel nonwoven kumaş , anti bakteriyel filtre, anti bakteriyel ovucu fiber ve anti bakteriyel temizlik bezi ürünlerimizin uygunluğu hususunda Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan bağımsız bir kuruluşa yaptırılmış olan başvuru sonuçlanmış olup, ürünlerin antibakteriyel özellikleri test edilmiş, gerekli onaylar alınmış ve Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunulmuştur. Planlanan üretime başlama tarihi 15 Kasım 2021’dir.

SKTAS, Aydın ilinin Söke ilçesinde yer alan Şirket’e ait fabrika arsası ile ilgili olarak yatırımcılardan gelen soruları cevaplandırmak üzere açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Aydın ilinin Söke ilçesinde yer alan Şirketimize ait fabrika arsasının satışına yönelik olarak daha önce 10.10.2018 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamız ve faaliyet raporlarımızda belirtilen hususlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu doğrultuda bir gayrimenkul satış sitesinde yer alan ilanımız söz konusu arsanın en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla yayınlanmıştır. Konuyla ilgili alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır. Konuya ilişkin bir gelişme olması halinde ivedilikle kamuya açıklama yapılacaktır.

THYAO, Bazı medya organlarında Türk Hava Yolları’nın Belarus’a gerçekleştirdiği uçuşların yasadışı göçmen trafiğine zemin hazırladığı öne sürülmektedir. Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile işbirliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

TUPRAS, 24 Kasım 2021 tarihinde basın, analistler ve yatırımcılarla yapılacak toplantılarda Şirketimizin “Stratejik Dönüşüm Planı” açıklanacak olup, konuya ilişkin bilgi ve sunumlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve www.tupras.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde tüm paydaşlarımızın bilgisine sunulacaktır.

ULAS, Şirketin bilançosunda kayıtlı, Okurcalar Köyü 1009 Sokak N1 Karaburun/Alanya/Antalya adresindeki “Viva Ulaşlar” adlı otelin Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti’ye kiralanmasını konu edinen, 09.01.2017 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin süresi 09.01.2022 tarihi itibariyle son bulmaktadır. Kiracı Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti, Şirkete sunduğu 09.11.2021 tarihli yazı ile, kira sözleşmesinin şu an için mevcut şartlarıyla 09.01.2022 tarihinden sonraki dönem için yenilenmemesi iradesinde olduğunu; ancak yeni kira dönemi için şartlarda karşılıklı anlaşma sağlanması halinde yeni bir kira sözleşmesi imzalanabileceğini bildirmiştir. Şirketin bilançosunda kayıtlı yukarıda anılan taşınmazdan, 09.01.2022 tarihinden sonraki dönemde yine kiralama yolu ile gelir elde edilmeye devam edilmesi planlanmakta olup, taşınmazın kiralanması için çalışmalara başlanmıştır.

ULUFA, Ulusal Faktoring A.Ş.’nin (Şirket) 48.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 133.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 11/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 2,49 TL/pay baz fiyat, “ULUFA.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here